Regulamin

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 2. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 10.00.
 3. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesienie na jej
  potwierdzenie zadatku.
 4. Przekazanie i oddanie przyczepy , Domku Holenderskiego następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim
  dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
 5. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu,
  przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników
  obiektu.
 6. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 7. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną
  odpowiedzialność materialną.
 8. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 9. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w przyczepach, domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.
  Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania
  ośrodka.
 10. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 9.00 rano.
 11. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek
  odszkodowania.
 12. W obiekcie zabronione jest:
  a) zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
  b) zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych
  gości, pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza
  tę zasadę.
  c) zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
 13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
  a) będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  b) które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do
  opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
 15. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz.
  20:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 16. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez
  przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 17. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji.
 18. W Przyczepach, domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb.
 19. W dniu przybycia do ośrodka pobierana jest kaucja w wysokości 300zł na poczet
  ewentualnych zniszczeń.
 20. Niedostosowanie się do regulaminu powoduje utratę Kaucji oraz bezwzględny nakaz opuszczenia Ośrodka.
 21. Prosimy zwracać uwagę na okna gdyż koszt jednej szyby w przyczepie kempingowej wynosi 700-1000zł
 22. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pobytu pobierana jest opłata 1000zł od każdego domku holenderskiego i 500zł od każdej przyczepy kempingowej.
 23. Pobieramy opłatę klimatyczną 2,40 zł od osoby za dobę. Opłata jest pobierana dla Urzędu Gminy Mielno