Rezerwacje

1. Sprawdź termin i zarezerwuj

2. Prześlij sms-em termin, dane osoby rezerwującej
oraz ilość przyczep lub domków

3. Prześlij zadatek na rachunek bankowy

SUMMER CAMP MIELNO
ul. Pionierów 5, 76-032 Mielno
97 1140 2004 0000 3102 7474 7964

W tytule: imię i nazwisko osoby rezerwującej