Regulamin - Domki Mielno Holenderskie Noclegi Kemping CampingSummerCamp Przyczepy

Relaks , o którym marzyszAtmosfera, której szukaszKomfort, którego oczekujesz

tel. 503303495tel. 503303495tel. 503303495

Najlepszy młodzieżowy camping w Mielnie

tel. 503303495tel. 503303495tel. 503303495

Najlepszy młodzieżowy camping w Mielnie
Najlepszy młodzieżowy camping w Mielnie
Przejdź do treści
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

1.   Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
2.   Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 10.00.
3.   Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesienie na jej
     potwierdzenie zadatku.
4.   Przekazanie i oddanie przyczepy , Domku Holenderskiego następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim   
     dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją.
5.   Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu,
     przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników
     obiektu.
6.   Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
7.   Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną
     odpowiedzialność materialną.
8.   Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
9.   Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w przyczepach, domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.
      Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania
      ośrodka.
10.  Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 9.00 rano.
11.  Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek
      odszkodowania.
12.  W obiekcie zabronione jest:
      a. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
      b. zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych    
      gości, pracownicy mogą odmówić bowiem dalszego świadczenia usług osobie, która narusza  
      tę zasadę.
      c. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
      a. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
      b. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny .
14. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do
      opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
15.  Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz.
      20:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
16. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane przez  
      przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
18.  Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji.
19.  W Przyczepach, domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb.
20.  W dniu przybycia do ośrodka pobierana jest kaucja w wysokości 300zł na poczet  
       ewentualnych zniszczeń.
21.  Niedostosowanie się do regulaminu powoduje utratę Kaucji oraz bezwzględny nakaz opuszczenia Ośrodka.
22. Prosimy zwracać uwagę na okna gdyż koszt jednej szyby w przyczepie kempingowej wynosi  700-1000zł
Created by Pablo
O NAS
Młodzieżowy ośrodek w centrum Mielna oferujący wynajem miejsc noclegowych. Domki Holenderskie, Przyczepy Kempingowe.


Wróć do spisu treści